Thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả

CÔNG TY LUẬT NAM LONG VÀ CỘNG SỰ
Điện thoại: (04) 62 54 56 58 - Hotline: 0964 125 668
Email: luatnamlong@gmail.com / info@luatnamlong.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

     Câu hỏi:
Chào luật sư! 
Mong Luật sư có thể tư vấn cho tôi biết pháp luật quy định thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan được thực hiện như thế nào? 
Tôi chân thành cảm ơn!

     Trả lời:
Chào bạn!
Thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan được pháp luật quy định như sau:

1. Cơ sở pháp lý:
- Luật Sở hữu trí tuệ
- Nghị định 100/CP ngày 21/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan (được sửa đổi bởi Nghị định 85/CP ngày 20/9/2011)
- Quyết định số 88/2006/QĐ-BVHTT ngày 17 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin về việc ban hành các  mẫu tờ khai, giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan
- Nghị quyết 69/NQ-CP ngày 27/12/2010 về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Thông tư 29/2009/TT-BTC ngày 10/2/2009 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.

2. Vai trò của việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan:
Theo quy định của pháp luật, quyền tác giả và quyền liên quan được xác lập một cách tự động, không phụ thuộc vào bất kỳ thủ tục đăng ký nào tại cơ quan nhà nước. Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức nhất đinh (trừ trường hợp đối với tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian-được định hình không phụ thuộc vào việc định hình). Quyền liên quan được phát sinh kể từ khi cuộc biểu diễn, ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng được định hình hoặc được thực hiện.
Tuy nhiên, cơ chế bảo hộ tự động quyền tác giả và quyền liên quan là vấn đề phát sinh ra các khó khăn trong việc giải quyết tranh chấp bởi không thể xác định chủ thể sáng tạo ra tác phẩm hoặc cuộc biểu diễn, ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đầu tiên một cách dễ dàng. Do vậy Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan có ý nghĩa như một loại chứng cứ chứng minh khi có tranh chấp xảy ra. Điều này không có nghĩa giấy chứng nhận đăng ký trên có giá trị xác minh chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan, trường hợp có chứng cứ ngược lại, chủ thể vẫn phải đưa ra các chứng cứ khác để chứng minh quyền tác giả, quyền liên quan của mình (thời gian sáng tạo tác phẩm – đối tượng của quyền liên quan, bản gốc của tác phẩm…)

3. Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan và cách thức nộp hồ sơ
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 50 Luật sở hữu trí tuệ hướng dẫn chi tiết tại Điều 37 Nghị định 100/2006/NĐ-CP thì quyền đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan được xác định như sau
- Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan theo quy định tại Điều 50 của Luật Sở hữu trí tuệ có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan tại Cục Bản quyền tác giả Văn học - Nghệ thuật hoặc có thể nộp đơn tại Sở Văn hoá - Thông tin nơi tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan cư trú hoặc có trụ sở.
- Cá nhân, pháp nhân nước ngoài có tác phẩm, chương trình biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng được bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan quy định tại khoản 2 Điều 13 và Điều 17 của Luật Sở hữu trí tuệ trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan nộp đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan tại Cục Bản quyền tác giả Văn học - Nghệ thuật hoặc tại Sở Văn hoá - Thông tin nơi tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan cư trú hoặc có trụ sở.

4. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan
Cục Bản quyền tác giả Văn học – Nghệ  thuật có thẩm quyền cấp, cấp lại, đổi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

5. Hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan
Người đăng ký phải chuẩn bị hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau: 
a) Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.
- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả sử dụng Mẫu số 1:Tờ khai đăng ký quyền tác giả (xem tại đây)
- Người biểu diễn, Nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình và Tổ chức phát sóng đăng ký quyền liên quan sử dụng Mẫu số 2: Tờ khai đăng ký quyền liên quan  (xem tại đây)
b) 02 bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc 02 bản sao bản định hình đăng ký quyền liên quan.
Đối với những tác phẩm có đặc thù riêng như tranh, tượng, tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng gắn với công trình kiến trúc; tác phẩm có kích thước quá lớn, cồng kềnh bản sao tác phẩm đăng ký được thay thế bằng ảnh chụp không gian ba chiều.
c) Giấy uỷ quyền, nếu người nộp hồ sơ là người được uỷ quyền;
d) Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ, nếu người nộp hồ sơ thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;
đ) Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;
e) Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.
Các tài liệu quy định tại các điểm c, d, đ và e phải được làm bằng tiếng Việt; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và có công chứng/chứng thực. Các tài liệu gửi kèm hồ sơ nếu là bản sao phải có công chứng, chứng thực.

6. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan
Trong thời hạn mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho người nộp đơn. Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn (Điều 52 Luật Sở hữu trí tuệ)

7. Nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký, cấp lại, đổi Giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan
-  Phòng Thông tin Quyền tác giả, Cục Bản quyền tác giả
Văn phòng Đại diện Cục Bản quyền tác giả tại TP. Hồ Chí Minh
Văn phòng Đại diện Cục Bản quyền tác giả tại TP. Đà Nẵng
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan cư trú hoặc có trụ sở là nơi tiếp nhận đơn và chuyển về Cục Bản quyền tác giả xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Hi vọng các thông tin Luật Nam Long cung cấp sẽ hữu ích với bạn.
Trân trọng!


Bài viết liên quan:

- Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả
- Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp
Tư vấn về quyền tác giả, quyền liên quan

 
------------------o0o------------------
 
Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách vui lòng liên hệ:
 
+ Cách 1: Khách hàng vui lòng gọi  0964.125.668 để được hướng dẫn chi tiết.
 
+ Cách 2: Khách hàng điền đầy đủ thông tin ở cuối bài viết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại khi nhận được yêu cầu.

 
Từ khóa:
Bảo hộ quyền tác giả, thu tuc Bao ho quyen tac gia, thu tuc bao ho quyen lien quan, bảo hộ quyền liên quan, đăng ký bảo hộ quyền tác giả, đăng ký bảo hộ quyền liên quan, dang ky bao ho quyen tac gia, dang ky bao ho quyen lien quan, quyền tác giả,

Liên hệ - dịch vụ

Tên:
Số điện thoại:
Email:
Tiêu đề:
Dịch vụ:
Nội dung:
Captcha:    
renew capcha
 

Tin liên quan

Quyền tác giả được bảo hộ từ thời điểm đăng ký với Cục bản quyền có đúng không?
Với đội ngũ luật sư chuyên nghiệp, có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, Luật Nam Long và Cộng sự sẵn sàng cung cấp cho Quý khách những dịch vụ tư vấn chất lượng và giải đáp các thắc mắc của quý vị và các bạn liên quan tới Quyền tác giả, Quyền liên quan.
 Tôi đang viết 1 tác phẩm truyện ngắn, tuy nhiên tôi muốn tác phẩm của tôi không bị người khác sao chép hoặc sửa chữa, xuyên tạc tác phẩm của tôi dưới mọi hình thức có được không? Tôi phải làm gì để bảo vệ tốt nhất quyền lợi của mình trước khi công bố truyện ngắn với truyền thông.